Výslednou cenu virtuální prohlídky ovlivňuje mnoho faktorů nezle ji bez znalosti konkrétních detailů přesně určit. Proto vždy nejprve pozorně nasloucháme potřebám zákazníka, zohledňujeme účely virtuální prohlídky a specifika fotografovaného prostoru.

Základními určujícími faktory pro výslednou cenu jsou:

 • množství fotografií
  • Pro malé prohlídky (1-6 fotografií) – 280 Kč za fotografii ve kvalitě Standard
  • Pro střední prohlídky (7-18 fotografií) – 260 Kč za fotografii ve kvalitě Standard
  • Pro velké prohlídky (19-54 fotografií) – 245 Kč za fotografii ve kvalitě Standard
  • 55+ fotografií – individuální ceny
 • množství postprodukce odvíjející se od náročnosti zákazníka na výstupní tvarovou a barevnou konzistenci
  • kvalita Basic – 30 %
  • kvalita Standard
  • kvalita Plus +40 %
  • kvalita Premium +100 %
 • uzpůsobení grafického vzhledu prohlídky
  • umístění loga – zdarma
  • umístění interaktivního půdorysu prohlídky – 460 Kč
  • grafický interface na míru – 230 Kč za započatou hodinu času grafika (pouze pro první zakázku, opakování již zdarma)
 • dojezdová vzdálenost – 5,50 Kč za km
* 360trips, s.r.o. je pláce DPH a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.